#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฏิทินวิชาการ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ อนุบาล1 และประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 28 มีนาคม- 14 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

กำหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเวียงพางคำ OpenHoues เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านเวียงพางคำ 2565 วันที่ 27 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษา วันที่ 20-22 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

กำหนดการทดสอบพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วันที่ 13-17 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ :
Warning: Undefined array key "date" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93

Warning: Undefined array key "time" in C:\xampp\htdocs\Calendar.php on line 93